TRIBINA O KNJIZI

KARLHAJNCA DEŠNERA

POLITIKA RIMSKIH PAPA U XX VEKU

 

 

Udruženje intelektualaca Srpska nacionalna svest, Srpski sabor Dveri i Savez studenata Pravnog fakuteta u Nišu 16. maja  organizovali su tribinu o knjizi Karlhajnca Dešnera Politika rimskih papa u XX veku, I-II. Na tribini su učešće uzeli istaknuti srpski intelektualci: prof. dr Smilja Avramov; akademik prof. dr Vasilije Krestić; prof. dr Milan Petrović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu (prevodilac knjige) i Predrag Dragić Kijuk, književni kritičar i izdavač.

 

 

PROČITAJTE IZLAGANJA UČESNIKA