REHABILITACIJA ĐENERALA MIHAILOVIĆA.PREPOROD PRAVNE DRŽAVE U SRBIJI.

grupa

U subotu, 27. juna 2015. godine, u amfiteatru Pravnog fakulteta u Nišu, održana je, u organizaciji Saveza studenata i Udruženja intelektualaca „Srpska nacionalna svest“ tribina pod naslovom: Rehabilitacija đenerala Mihailovića. Preporod pravne države u Srbiji.
Govorili su:
1. Zoran Živanović, advokat iz Beograda,

grupa

2. Prof. dr Milan Petrović, iz Niša,
grupa

3. Prof. dr Vukašin Kostić, iz Niša,
grupa

4. Prof. dr Nebojša Ranđelović, iz Niša, i
grupa

5. Uroš Radulović, dipl. pravnik, iz Niša.
grupa

Uvodnu reč održao je i tribinu vodio asistent Miloš Prica, iz Niša.
milos

Cilj tribine bio je da se pomogne u podizanju vela tajni kojim je antisrpska vlast pokrivala ravnogorski pokret otpora i svoj najveći pravni zločin: osudu i ubistvo vođe tog pokreta, armijskog đenerala Draže Mihailovića.