ZAUSTAVITI HAJKU NA DR RADOVANA KARADžIĆA, PRESTATI SA ZLOSTAVLjANjEM NjEGOVIH NAJBLIŽIH I SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U REPUBLICI SRPSKOJ

 

Bestijalna bezobzirnost s kojom međunarodne okupacione snage u Republici Srpskoj (Sfor) nastoje da se domognu živa ili mrtva dr Radovana Karadžića kako bi izvršile nalog “Međunarodnoga tribunala za krivično gonjenje lica odgovornih za ozbiljne povrede međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji prethodne Jugoslavije” (takozvanoga “Haškog tribunala”), ponovo je došla do izražaja uoči najvećeg hrišćanskog praznika Uskrsa ove godine. S tim što se ta bezobzirnost ovoga puta neposredno izlila na nevinog predstavnika Srpske pravoslavne Crkve, sveštenika Jeremiju Starovlaha, i njegovoga sina Aleksandra. Navodno tražeći dr Radovana Karadžića, za ubijanje bespomoćnih dresirani Sforovi soldati provalili su u parohijski dom na Palama i bez ikakvoga razloga gotovo na smrt pretukli oca Jeremiju i Aleksandra Starovlaha. No, sličnim poduhvatima, srećom bez prolivanja krvi, sforovci su se proslavljali i ranije. Tako su 2. jula 2002. godine demolirali kuću dr Karadžića na Krivajama, a isti postupak ponovili su 3. januara 2003. Na nekoliko metara od nje nalaze se slovenački sforovci koji stalno zagorčavaju život ukućanima, supruzi, deci i unucima Karadžićevim.

Dr Radovan Karadžić ima opravdane razloge što ne želi da se preda Sforovim lovcima na glave. Optužnica koju je protiv njega podigao tužilac “Haškoga tribunala” ne sadrži dokaze za teške zločine koji mu se stavljaju na teret. Ali i inače, “haške” optužnice nikakve dokaze i ne sadrže. Onaj ko “Haškome tribunalu” padne u ruke prinuđen je s toga, često čekajući na suđenje po više godina, da dokazuje svoju nevinost. Zato “Haški tribunal” i nije krivični sud u savremenom smislu, već vaskrsla forma katoličke inkvizicije i turske “proklete avlije”. Ovde je od posebnoga značaja da su “haški” istražitelji 1997. i 1998. godine konfiskovali 300 zvaničnih dokumenata Republike Srpske koji dokazuju Karadžićevu nevinost. Namera je jasna: Onemogućiti dr Karadžiću da se možda i odbrani pred “Haškim tribunalom”, pošto ga je ovaj, očigledno, već osudio. Čemu tolika zagriženost zapadnih vlada da se dr Karadžić pošto-poto uhvati i osudi? Zato što dr Radovan Kradžić personifikuje Republiku Srpsku čiji je bio prvi predsednik i srpski narod preko Drine kojega je poveo u ustanak protiv islamskog fundamentalizma, čiji glavni udar zapadne vlade žele da usmere na pravoslavne Slovene. Indikativno je, s tim u vezi, da je poslednjem nasrtaju Sfora prethodila žestoka kampanja sarajevskih muslimanskih medija protiv oca Jeremije Starovlaha. Samo, islamski fundamentalizam, koji u jednoj ruci drži Kuran a u drugoj paklenu mašinu, uveliko kuca na vrata i onih koji su ga zazvali u život.

 

Niš, 19.  aprila 2004. godine

 

Informativna služba                  

«Srpska nacionalna svest»