KO OTUĐUJE VLASINU?


Proces privatizacije - koji je do sada ispunio kvotu prodaje 167 preduzeca i time država inkasirala 292 miliona evra - u svom inercijskom povodu preti da prede granicu koncentracije pozitivnih promena.
Granica privatizacije ne sme da prede u fazu razbaštinjenja naroda odnosno rasprodaje prirodnih i nacionalnih dobara. Zato je nedopustiva odluka da se Vlasinsko jezero, sa bliskom okolinom vlasinske regije, proceni kroz vrednost investicije od 770 miliona evra.
Niko normalan u svetu ne rasprodaje prirodne resurse. To znaci da niti i jedna vlada ili agencija za privatizaciju ili ekspertska grupa nema prava da otuduje prirodne resurse kao nasledena dobra.
Lažna ekološka oblanda po kojoj je »Vlasina« projekat vredan investicije od 770 miliona evra ne može da zamaže oci, jer niko na svetu nece da sponzoriše sa 770 miliona evra srpsku, ekološki uredenu životnu sredinu.
Ocito da je po sredi plan rasprodaje prirodnih dobara i da neko, svesno ili nesvesno, u Vladi Srbije pravi greške u sprovodenju privatizacije.
Da li je rasprodaja »Vlasine« posledica pokazanog strucnog nepunoletstva Vlade Srbije (nemacki strucnjaci rade na našim katastarskim knjigama i taj posao je orocen na 10 godina)? Ili je to, možda, posledica naopako postavljene pravne države (pošto americki FBI i nemacka BKA - Bundeskriminalamt otvaraju svoje kancelarije u Beogradu) pokazace izbori koje ni sadašnja vlada nece moci da izbegne!
Udruženje intelektualaca iz Niša, »Srpska nacionalna svest«, najenergicnije protestuje protiv ovakvog odnosa Vlade Srbije prema dobrima od nacionalnog prioriteta i aljkavog odnosa prema vitalnim institucijama sistema.
Na isti nacin Udruženje ocenjuje da je proces privatacije kod nas poprimio patološke karakteristike i da je izgubio svaki kompas u želji da što je moguce brži nacin obezbedi državi priliv finanskijskih sredstava. U konkretnom slucaju rasprodaje Vlasine poslednju rec ce imati narod ovog kraja, a ne vladini »eskperti«.
Udruženje »Srpska nacionalna svest«, koje je proces privatizacije prihvatilo kao ekonomski opravdano opredeljenje, ne može da se saglasi sa privatizacijom koja razbaštinjuje sopstveni narod - niti može da prihvati da strane službe ureduju institucije od vitalnog znacaja za jedan narod.

Niš, 3. februar 2003.

INFORMATIVNA SLUŽBA

» Srpska nacionalna svest«