GOVOR PREDSEDNIKA UDRUŽENJA INTELEKTUALACA "SRPSKA NACIONALNA SVEST" Dr MILANA PETROVIĆA ODRŽAN NA TRIBINI POSVEĆENOJ GODIŠNJICI PADA REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE, U UDRUŽENJU KNJIŽEVNIKA SRBIJE, FRANCUSKA 7, 5. AVGUSTA 2002. GODINE

Dame i gospodo, drugoga meseca po padu Republike Srpske Krajine, septembra 1995. godine u Podgorici se održavalo savetovanje istoričara na temu "Drugi svetski rat - 50 godina kasnije", čiji su pokrovitelji bile dve akademije nauke i umetnosti, Srpska i Crnogorska. Bili su prisutni bezmalo svi proučavaoci naše novije istorije. Učesnik i očevidac toga impozantnog skupa bio sam i ja. No, neočekivano za to doba godine u mediteranskoj Podgorici, vreme bejaše tmurno i lila je neprestano kiša; kao i da je nebo plakalo nad zapadnim srpskim krajevima. Ništa bolje raspoloženje nije vladalo ni medju sudeonicima velike istoriografske priredbe. A kada je na nju spuštena zavesa, ustao je akademik dr Vlado Strugar, organizator i neumorna duša skupa, i zaključivši ga progovorio: "Vekovi će proći, ali sramotu izdaje koja se porošlog meseca dogodila, ništa neće sprati!"
To je bila prva od velikih izdaja ovde u novije doba - nakon one od 1944. kada su Engleska i Amerika, naši tobožnji saveznici, bacili Srbiju u ralje komunizma. Republika Srpska Krajina - bila je izdana jer se u kritičnom trenutku iz nje povukla Vojska Jugoslavije ostavivši branioce bez municije nasuprot do zuba naoružanim ustašama koje je na sve moguće načine podupirala soldateska NATO zemalja. Golorukim pred hordama pobesnelih ubica nije im preostalo ništa drugo do da se sa svojim porodicama povlače. Čitav jedan narod izgnan je tako u Srbiju. Tada je izdana i Republika Srpska, koja je ostala bez trećine svoje teritorije i bila prinudjena da udje u jednu veštačku tvorevinu pod stranom okupacijom - Uniju BiH.
Usledila je 1999. godine izdaja Kosova i Metohije. Taj zavetni deo Srbije prepušten je NATO okupatoru i šiptarskim bandama praktično bez borbe, jer, kao što se kasnije pokazalo, NATO nije smeo da se na kopnu sukobi s našom vojskom i spremao se da obustavi bombardovanje Srbije te tako prizna poraz - prvi nakon što su Sjedinjene Američke Države, predvodnik tog imperijalističkog saveza, položile oružje u Vijetnamu 1973. godine.
Sada pak žurno se priprema treća i konačna izdaja čiji su vinovnici vladajući neotitoisti: Celokupna srpska ekonomija i kultura treba da se predaju smrtnim neprijateljima Srbije, a njena teritorija da se rasparča na takozvane "regione", čime bi bio zatrt i poslednji trag nacionalne državnosti, koji je na svom stegu ispisala revolucija od 1804. godine.
Srbija - a s njom i celokupno Srpstvo - izvedeni su dakle na gubilište. Kako ih spasti odatle? To pitanje nad pitanjima treba sebi da postavi svaki srpski rodoljub.
Moramo, ma koliko to neobično izgledalo, da učimo od svojih najstarijih i najopasnijih neprijatelja.
U Vatikanu, najkasnije u 19. veku, napravljen je plan uništenja Srba. Kao orudje toga plana uzeti su Hrvati, koji su u etničkom smislu mešavina tataro-turskih Avara i Srba rimokatolika. Pa iako se taj plan krije od očiju javnosti, njegovo postojanje dokazuju stalni i sistematski zločini koje Hrvati svih mogućih političkih usmerenja vrše nad Srbima kad god im se pruži prilika za to. "Oca nacije" Starčevića, njegovog naslednika Jevrenina Franka, Radićeve i Mačekove seljake, Pavelićeve ustaše, Titove komuniste i masone te Tudjmanove demokrate bogzna šta ne deli, ali ih povezuje jedno: ideologija i politika srbožderstva. Taj neprekidni genocid vrši se pred očima celoga sveta, ali niko neće da ga osudi, jer iza njega stoji moćni Vatikan sa svojim saveznicima.
Najveće žrtve tog genocida jesu Srbi iz Republike Srpske Krajine. Posebno treba imati u vidu da su Hrvati - kada bi bili sprečeni da sekirom, bodežom, metkom i bombom kidišu na njih - vršili kulturni genocid nad njegovim kolektivnim umom, nad njegovom inteligencijom. Taj oblik genocida pre svega je ostvarivan mamljenjem u katoličku veru i u brakove sa osobama katoličke vere. Jedan od najvecih srpskih pesnika, Petar Preradovic (1818-72), bio je pokatoličen i odmah potom od Hrvata proglašen jednim od njihovih najvećih pesnika. Ali i savremeni, nedavno preminuli narodni tribun Srpske Krajine, dr Jovan Rašković, bio je u srodstvu sa Hrvatima, što je svakako bio jedan od uzroka njegovih kolebanja u trenucima kada je njegovom narodu bio potreban vodja gvozdene volje. Taj kulturni genocid postizavan je i utuvljivanjem da Srbi krajišnici žive na istorijski hrvatskom tlu, iako u vreme kada su oni naseljavali teritoriju Republike Srpske Krajine, nikakve Hrvatske tu nije bilo; Srbi krajišnici naseljavali su opustele oblasti Austrije, Ugarske, Mletačke republike i Turske, i od vlasti tih država dobijali odredjena kolektivna prava kao naknadu za njihovu odbranu - plaćali su ih dakle svojom krvlju! - i ta prava predstavljaju zato legalan i legitiman osnov njihova prava na samoopredeljenje. No, to utuvljivanje u postojanje jedne fikcije donosilo je svoje zmijske plodove: Veliki književnik Vladan Desnica (1905-67) bio je sasvim anacionalan, a jedan od najvećih svetskih fizičara, čija slika večeras krasi i ovaj zid, Nikola Tesla, dopustio je sebi da kaže onu strašnu besmislicu, kako se ponosi svojom "hrvatskom domovinom". Posledica toga je da su Srbi iz Republike Srpske Krajine jedini deo srpskoga naroda koji nema sopstvenu nacionalnu inteligenciju.
Imajući ovo u vidu, upravo je novoosnovano Udruženje intelektualaca "Srpska nacionalna svest" uzelo sebi za zadatak da kao protivtežu vatikanskom programu uništenja Srba izradi program srpskog spasa i srpske nade. Podsetimo se da je Srbija u 19. veku imala sličan pro-gram u vidu Načertanija Ilije Garašanina, i da je srpski narod napredovao dogod su se njegovi državnici toga Načertanija pridržavali. Razume se da izrada jednoga novog Načertanija neće biti sama po sebi dovoljna, Udruženje intelektualaca "Srpska nacionalna svest" takodje ce nastojati da za svoj program srpskog spasa i nade pridobije sve merodavne političke, religiozno-kulturne i ekonomske činioce prisutne u srpskom narodu u zemlji i u rasejanju. Ujedno, taj zadatak podrazumeva i trajan rad na povezivanju srpske inteligencije i srpskoga naroda. Ni u jednom evropskom narodu ne postoji tako dubok jaz izmedju inteligencije i naroda kao u Srba - što je najvećim delom zasluga naših neprijatelja. Bez premošcivanja tog jaza, koje će se ogledati u trajnoj nacionalizaciji svekoliga Srpstva, srpskome narodu nema mesta pod nebom. Tek naime kada srpski narod bude u pravom smislu reči opet nacija, to jest kada ponovo bude u stanju da kao nekada jasno razlikuje svoje prijatelje od svojih neprijatelja te da se saobrazno toj razlici i ponaša, biće ispunjen ne samo jedan od bitnih uslova njegova opstanka, nego i njegove zaslužene veličine medju evropskim narodima. Živeli!

 

 

 

 

 

 

 


GOVOR PREDSEDNIKA UDRUŽENJA NA TRIBINI ODRŽANOJ U UDRUŽENJU KNJIŽEVNIKA SRBIJE

PREDSEDNIČKI IZBORI U SRBIJI 2002. godine

EKONOMSKO SIROMAŠTVO SRBIJE- PUTEVI I STRANPUTICE KA EKONOMSKI RAZVIJENOM DRUŠTVU

DECU NAM UNIŠTAVAJU

SRPSKI JEZIK KAO TEMELJ OPSTANKA NACIJE

KO OTUĐUJE VLASINU

AMERIČKI PREDLOG REZOLUCIJE O NEZAVISNOSTI KOSOVA

INTERVJU PROF.DR MILANA PETROVIĆA ČASOPISU "GEOPOLITIKA"

ZAMUĆENI IZVORI

CIRKULARNA POSLANICA SABORA ARHIJEREJA RUSKE PRAVOSLAVNE CRKVE ZA GRANICOM

ŠTA VODI SRBIJU U SIGURNU PROPAST?

NAJNOVIJI ŠIPTARSKO-NEMAČKI POGROM NAD GETOIZIRANIM SRBIMA KOSOVA I METOHIJE

ZAUSTAVITI HAJKU NA DR RADOVANA KARADžIĆA, PRESTATI SA ZLOSTAVLjANjEM NjEGOVIH NAJBLIŽIH I SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U REPUBLICI SRPSKOJ

TRIBINA "EVROPA I HRIŠĆANSTVO" ODRŽANA POVODOM PROMENE NA PRESTOLU RIMSKIH PAPA

THE BALKANIZATION OF EUROPE

TESLA I DRAŽA

TRIBINA O KNJIZI KARLHAJNCA DEŠNERA POLITIKA RIMSKIH PAPA U XX VEKU

ISTINA O SRPKOJ CIRILICI

EUTANAZIJA

TRIBINA KOSOVSKI RASPLET

VOJISLAV ŠEŠELj KAO PREUSMERITELj SRPSKE ISTORIOGRAFIJE (Prikaz knjige: Dr Vojislav Šešelj, Rimokatolički zločinački projekat veštačke hrvatske nacije, Beograd 2007, 1031 str.)

POGLED NA ISTORIJU NASTANKA KOSOVSKO-METOHIJSKE AUTONOMIJE – OD PRAKOSOVA DO KOMUNISTIČKIH USTAVA OD 1974. GODINE – SA ZAKLjUČKOM O OSNOVNOM UZROKU ZAŠTO JE NATO 1999. OKUPIRAO KOSOVO I METOHIJU I 2008. DOZVOLIO DA SE TAMO PROGLASI ŠIPTARSKA DRŽAVA

SRBIJA I EVROPSKA UNIJA – PUT NA SLEPOM KOLOSEKU

PRIKAZ KNJIGE: ATLANTOKRATIJA KAO JEZUITSKI IDEAL. (Autor: Predrag R. Dragić Kijuk, Beograd, 2006, 374 str.)

PROPAGANDA I ISTORIOGRAFIJA

GLOBALIZAM I OSNOVNI PRINCIPI (GRADIVNI ZAKONI) MEDJUNARODNOGA PRAVA

TRIBINA UMORNA CIVILIZACIJA IZAZOV HRIŠĆANSTVU

ZAŠTO VLADA UBIJA EI?

U ZNAK SEĆANJA - PREDRAG R. DRAGIĆ KIJUK (1945-2012)

REHABILITACIJA ĐENERALA MIHAILOVIĆA. PREPOROD PRAVNE DRŽAVE U SRBIJI.

IZLAZAK SRBIJE NA MORE KAO GEOPOLITIČKA NUŽNOST I PRAVNO PITANjE